Arne Poulsen Boligudlejning i Viborg
VORES LEJEVILKÅR
Nedenstående er en kort beskrivelse over nogle af de forhold, som er gældende for lejemålene. 

Indflytning
Medmindre andet er aftalt i din lejekontrakt, overtages lejemålet endvidere nyistandsat, hvilket vil sige nymalet - evt. nytapetseret - overalt i hvide farver herunder vægge, lofter, gerigter, karme, vinduer, indvendigt med karme, døre og radiatorer, og gulvene fremstår nyslebne og nylakerede/nybehandlede. Lejemålet er endvidere hovedrengjort inden overtagelsen.

Alle udvendige døre har forsvarlige låse med tilhørende nøgler

Fejl om mangler
Finder De fejl og mangler ved lejemålet efter indflytning skal du senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skriftligt meddele AP-Boligudlejning hvilke fejl, skader eller mangler du har konstateret. Fristen gælder dog ikke hvis manglen bla. ikke kan opdages ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller der ikke er mulighed for at konstatere manglen med det samme. Fx en defekt radiator i en lejlighed, der overtages om sommeren.

Væsentlige fejl og mangler i lejemålet afhjælpes oftest inden for kort tid. Eventuelle bemærkninger om mindre mangler og kosmetiske fejl gemmer vi sammen med lejekontrakten, så du ved fraflytning ikke bliver gjort ansvarlig for disse mangler.

Huslejebetaling
Rettidig betaling er senest den 1. hverdag efter forfaldsdagen. Denne betalingsfrist bedes overholdt. Vi anbefaler, at du laver en fast overførelse til vores bankkonto. Tekst din adresse (husk hus nr. og sal).

Husdyr / kæledyr
Det er under ingen omstændigheder tilladt at holde nogle former for husdyr. Overtrædelse af dette vil medfører ophævelse af lejemålet jf. lejelovens § 83 litra e. og §93 litra g. Dette gælder også ved pasning/besøg af andres husdyr. Husdyr er kun tilladt hvis der foreligger en skriftlig tilladelse hertil fra udlejer.

Opsigelse
Alle lejemål har tre måneders opsigelse iflg lejeloven. Dvs løbende måned + 3 mdr. Når De ønsker at opsige Deres lejemål skal dette ske skriftligt til Arne Poulsen, hvor du som minimum skal oplyse:

Adresse
Evt ny adresse
Dato for fraflytning
Ønsket dato for flyttesyn af lejemålet
Telefonnummer vi kan kontakte dig på for aftale af fremvisninger.
Husk at datere og underskrive din opsigelse!

Oplys endvidere om de ønsker at vi skal forsøge at udleje deres lejemål inden opsigelsesperiodens udløb.

Lejemålet skal være helt tømt ved flyttesynet. Nøglerne til lejemålet bedes afleveret ved flyttesynet. Afregning af depositum m.m vil finde sted når AP-Boligudlejning har godkendt lejemålet.

Opgørelse vedr varmeforbruget vil blive fremsendt, når varmeregnskabet foreligger.

Fraflytning
Udgangspunktet er, at lejligheden skal afleveres i samme stand, som den blev overtaget. Medmindre andet skriftligt aftales, skal istandsættelsesarbejdet udføres af udlejers håndværkere. Når lejemålet er fraflyttet, ryddet og rengjort afleveres nøgler til lejemålet.

Ved flyttesynet kontrolleres bl.a.:

At køkkenbordsplader og andre overflader af kunstprodukter, herunder vinylgulve m.v. er hele og rengjorte.
At blandingsbatterier, sanitet, fliser og klinkegulve eller lignende er afkalkede.
At der ikke er boret huller i fliser.
At alle hårde hvidevarer, herunder riste, er rengjorte og i hel og funktionsdygtig stand. Eventuelt kulfilter i emhætte skal være udskiftet.
At afløb og riste er rensede og rengjorte. Eventuel rust skal fjernes, og hvis dette ikke er muligt, skal rustangrebne riste og lignende udskiftes.
At skruer, søm, rawlplugs og lignende er fjernet fra vægge.
At elkontakter er intakte og renset af samt at alle dækplader/rosetter er til stede.
At lejlighedens vinduer er pudset ind- og udvendig.
At skure – kældre – udenoms plads m.m. er ryddet og rengjort, og eventuel have behørig renholdt og passet.

ARNE POULSEN BOLIGUDLEJNING | Kirkebækvej 106 | 8800 Viborg | tlf. 40950188 | info@ap-bolig.dk

design af seemore